Istraživanje tržišta

Ukoliko planirate razne marketinške aktivnosti s ciljem internacionalizacije poslovanja poduzeća dobro je znati da je predviđeno skoro otvaranje nacionalnog Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ (malih i srednjih poduzeća). Mjera je najavljena kao sufinanciranje nastupa na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u 2017. i/ili 2018. godini.

Najavljeno je sufinanciranje sljedećih prihvatljivih aktivnosti:
  • Nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH
  • Prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnih sajmova
  • Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH (izrada analize tržišta, strategije izvoza, analize potencijalnih poslovnih partnera)
  • Izrada promotivnog materijala
  • Sudjelovanje na B2B poslovnim razgovorima i/ili susretima

Kako biste se na vrijeme krenuli pripremati za izradu projektnih prijedloga za najavljeni Poziv AB-612 vam nudi uslugu izrade planova razvoja tržišta te istraživanja inozemnog tržišta za plasman vaših proizvoda/usluga.

Javite nam se za daljnje informacije i dogovore na e-mail: info@ab612.hr

9. prosinca 2016.

Sufinanciranje aktivnosti internacionalizacije poduzeća

Ukoliko planirate razne marketinške aktivnosti s ciljem internacionalizacije poslovanja poduzeća dobro je znati da je predviđeno skoro otvaranje nacionalnog Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ (malih […]